Địa chỉ: Ngọ Xá - Châu Minh
Điện thoại: 3.972.511
 18/03/22  Tin tức  18
BÀI VIẾT CÔNG TÁC BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI, VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRONG VÀ NGOÀI LỚP HỌC KHI TRẺ NGHỈ DỊCH
 15/02/22  Tin tức  29
Trường Mầm non Châu Minh thực hiện Tết trồng cây
 14/01/22  Tin tức  29
3 CÔNG KHAI GIỮ NĂM HỌC 2021-2022
 11/01/22  Tin tức  52
CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ 4 NĂM 2021
 19/12/21  Tin tức  38
ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI MỞ MÃ QR TRÊN ỨNG DỤNG PC
 18/09/21  Tin tức  59
CÂN ĐO KIỂM TRA SỨC KHỎE QUÝ I CHO TRẺ NH 2021-2022
 10/05/21  Tin tức  107
CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG MẦM NON CHÂU MINH