Địa chỉ: Ngọ Xá - Châu Minh
Điện thoại: 3.972.511
 23/09/14  Tiểu học  137
Trước đây, lớp học ở góc nhà của thầy giúp bao học sinh thực hiện ước mơ của mình. Lớp đóng cửa, học trò phải lên thành phố, tìm đến những lò luyện cấp tốc...
 23/09/14  Tiểu học  140
Trò chơi dân gian trong trường học
 23/09/14  Tiểu học  137
Tháng 11, chớm gió, chớm nắng, chớm hiu hắt đầu mùa, cái lạnh se sẽ, nhẹ nhàng len lén vào từng nếp áo.
 23/09/14  Tiểu học  123
Hoạt động ngoại khóa
 23/09/14  Tiểu học  146
Nhiều trường tư sẵn sàng chịu mất thầy chứ không mất trò khiến học sinh được nước làm tới. Trước đây, trò phải sợ thầy nhưng ngày nay thì ngược lại.