Địa chỉ: Ngọ Xá - Châu Minh
Điện thoại: 3.972.511
 20/04/22  Mầm non  7
 Căn cứ Công văn số 719/SYT-NVY ngày 02/3/2022 của Sở Y tế về việc thực hiện Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 23/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu:Tăng cường truyền thông trong nhà trường để các bậc phụ huynh tích cực cho con tham gia tiêm chủng.
 15/02/22  Mầm non  41
TỔ CHỨC TEST COVID- 19 CHO TRẺ TRƯỚC KHI QUAY TRỞ LẠI TRƯỜNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON CHÂU MINH
 15/02/22  Mầm non  41
 BÀI TUYÊN TRUYỀNBỆNH SUY DINH DƯỠNG VÀ CÁCH PHÒNG BỆNH Ở TRẺ EM
 13/02/22  Mầm non  34
Tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh sau kì nghỉ tết (năm học 2021-2022)
 19/01/22  Mầm non  44
TUYÊN TRUYỀNCHĂM SÓC MẮT CHO TRẺ MẦM NON
 19/01/22  Mầm non  39
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG TẠI TRƯỜNG MẦM NON CHÂU MINH
 19/01/22  Mầm non  30
Công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, đảm bảo an toàn thực phẩm ở trường mầm non Châu Minh
 17/12/21  Mầm non  40
ĐẢM BẢO CÔNG TÁC CHĂM SÓC NUỐI DƯỠNG CHO TRẺ TRONG BỐI CẢNH COVID-19